FAQs Complain Problems

सम्पति कर

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजस्व प्रमुख, वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका, वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऎन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

१. जग्गा धनीको नागरिकताको प्रतिलिपि

२. लाल पुर्जाको प्रतिलिपि