सात्डोबाटो भ्यूटावरको ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना

Supporting Documents: