रोल्पा  नगरपालिकाको  संक्षिप्त परिचय

पृष्ठभूमि:

रोल्पा  नगरपालिका रोल्पा जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका हो ।रोल्पा नगरपालिकामा समाबेश भएका साबिक न.पा र गा.वि.स हरु लिबाङ न.पा.  ,कोटगाउ, जंकोट, धवाङ,होमा,कोर्चाङ,खुमेल र जेदवाङ गा.वि.स | रोल्पा नगरपालिका घोषणा , मिती

२०७३/११/२७ मा गरिएको हो|

 

भौगोलिक स्थिति :
रोल्पा गरपालिकाको पूर्वमा सुनछहरी  र सुवर्णवती  गा. पा.  सिमाना , पश्चिममा त्रिवेणी र माडी गा. पा. , उत्तरमा  दुईखोलि गा. पा.  तथा दक्षिणमा सुवर्णवती  र रुंटीगढी गा. पा. पर्दछन्। यस नगरपालिकाको क्षेत्रफल २७०.४२  वर्ग किलो मिटर रहेको छ ।

 

Pages